Nước uống nhau thai cừu từ Nhật Bản EX Placenta (50 ml x 10 chai)

SKU: 3013455
1,350,000₫

Mô tả

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Nước uống nhau thai cừu từ Nhật Bản EX Placenta (50 ml x 10 chai)
 Nước uống nhau thai cừu từ Nhật Bản EX Placenta (50 ml x 10 chai)
 Nước uống nhau thai cừu từ Nhật Bản EX Placenta (50 ml x 10 chai)