DURACELL PIN AAA VI/2VIEN

DURACELL PIN AAA VI/2VIEN

SKU: 3023908
36,000₫

Mô tả

Thành Phần: NGUYÊN LIỆU mới TỐT HƠN
cho HIỆU SUẤT CAO HƠN
+ DẪN ĐIỆN TỐT HƠN cho
HIỆU SUẤT CAO HƠN.
KẼM CAO CẤP và ÍT CHẤT
HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT HƠN,
cho HIỆU SUẤT CAO HƠN

Công Dụng: TĂNG HIỆU SUẤT trong tất cả các bài
kiểm tra của IEC
+ Hiệu suất VƯỢT TRỘI ở những thiết bị
điện áp cao – TRÊN 30 ĐIỂM so với dòng
sp chính AA trước đó của Duracell
+ Nâng cấp những phần quan trọng (cực
âm và cực dương) để NÂNG CAO TUỔI
THỌ VÀ ĐỘ TIN TƯỞNG cho pin

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 DURACELL PIN AAA VI/2VIEN