Chính sách vận chuyển

GIAO HÀNG

 1. Đơn Đặt Hàng trên Guardian EShop sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.  Guardian sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.
 2. Dịch vụ giao hàng:

Phương thức

Chi tiết

Phí giao hàng dự kiến

Giao hàng hỏa tốc - Chỉ áp dụng nội thành TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng bốn (4) giờ kể từ khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng.

45.000VNĐ/địa chỉ

* Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 349.000VNĐ

Giao hàng tiêu chuẩn - Áp dụng toàn quốc

Sau khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng, Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng:

 • Một (1) đến hai (2) ngày đối với địa chỉ giao hàng trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội
 • Ba (3) đến bảy (7) ngày đối với địa chỉ giao hàng ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội

Trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội:20.000 VNĐ/địa chỉ

 

Ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội: 30,000/địa chỉ

* Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 89.000VNĐ

 

 1. Guardian sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp.  Tuy nhiên Guardian không thể đảm bảo thời gian giao hàng và Guardian sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của Guardian.
 2. Việc vận chuyển sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.
 3. Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. Guardian sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp được thông tin sai địa chỉ giao hàng.
 4. Guardian có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.
 5. Phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển trong việc cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận hàng:
  • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chứng từ/hóa đơn phải luôn được giao kèm với hàng hóa khi nhận hàng tại Guardian.  Đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu đơn vị gửi hàng phải mở niêm phong để kiểm tra chứng từ/hóa đơn giao kèm.
  • Ghi nhận, lập biên bản và thông báo cho Guardian trong trường hợp Khách Hàng phát hiện hóa đơn/chứng từ bị thất lạc/thiếu khi giao hàng cho Khách Hàng.