Chính sách vận chuyển

GIAO HÀNG

 

1.    Đơn Đặt Hàng trên Guardian EShop sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.  Guardian sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.
 

2.    Dịch vụ giao hàng:

 

Phương thức

Chi tiết

Phí giao hàng dự kiến

Giao hàng hỏa tốc

Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng hai (2) giờ kể từ khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng.

45.000VNĐ/địa chỉ

Giao hàng tiêu chuẩn

Sau khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng, Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng:

  • Hai (2) ngày đối với địa chỉ giao hàng trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh
  • Ba (3) đến năm (5) ngày đối với địa chỉ giao hàng ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh

Trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh:18.000 – 25.000 VNĐ/địa chỉ

 

Ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh: 45,000/địa chỉ

* Lưu ý: Phí giao hàng dự kiến nói trên có thể được cập nhật tại từng thời điểm.

 

3.    Guardian sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp.  Tuy nhiên Guardian không thể đảm bảo thời gian giao hàng và Guardian sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của Guardian.
 

4.    Việc vận chuyển sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.
 

5.    Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. Guardian sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp được thông tin sai địa chỉ giao hàng.
 

6.    Guardian có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.