SẢN PHẨM THỨ 2 GIÁ CHỈ 100Đ - 30/06/2021 - 27/07/2021