Nhuộm - tạo kiểu tóc

-30% Giảm
 Bọt tạo kiểu tóc Romano Classic 175g  Bọt tạo kiểu tóc Romano Classic 175g
Minus Plus
-30% Giảm
 Gel Giữ Nếp Lâu Romano Classic 150g  Gel Giữ Nếp Lâu Romano Classic 150g
Minus Plus
-30% Giảm
 Gel Giữ tóc cứng vừa Romano Classic Deluxe Styling 150g  Gel Giữ tóc cứng vừa Romano Classic Deluxe Styling 150g