Hot Deal 50%++ (02/06 - 29/06)

-48% Giảm
 Gel Rửa Tay Khô Sát Khuẩn Lana Fresh Strawberries 40ml  Gel Rửa Tay Khô Sát Khuẩn Lana Fresh Strawberries 40ml
-50% Giảm
 Lana Gel Rửa Tay Diệt Khuẩn Pure 120ml  Lana Gel Rửa Tay Diệt Khuẩn Pure 120ml
Minus Plus
-48% Giảm
 Lana Gel Rửa Tay Diệt Khuẩn Sweet Tangerines 40ml  Lana Gel Rửa Tay Diệt Khuẩn Sweet Tangerines 40ml
-50% Giảm
 Lana Gel Rửa Tay Sát Khuẩn Nhanh 400ml  Lana Gel Rửa Tay Sát Khuẩn Nhanh 400ml
Minus Plus
-50% Giảm
 Nước Tẩy Trang ( Sukin Micellar Cleansing Water ) 250ml  Nước Tẩy Trang ( Sukin Micellar Cleansing Water ) 250ml