GUARDIAN X SILKYGIRL GIẢM 40% TỪ 19H-20H NGÀY 16/9

-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 01 Blossom  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 01 Blossom
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 02 Mocha  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 02 Mocha
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 04 Maroon  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 04 Maroon
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 05 Rosewood  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 05 Rosewood
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 06 Ruby  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 06 Ruby
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 07 Blackcurrant  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl Omg! Powder Matte - 07 Blackcurrant
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl OMG! Powder Matte - 08 Sakura  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl OMG! Powder Matte - 08 Sakura
-25% Giảm
 Son Lì Siêu Mịn Silkygirl OMG! Powder Matte - 10 Mauve  Son Lì Siêu Mịn Silkygirl OMG! Powder Matte - 10 Mauve