LL.6 - FOODAHOLIC - Mua sản phẩm thứ hai giá 100đ (mix-match)