Dụng cụ cá nhân

Bấm mi Kai

123,000₫

Minus Plus
-20% Giảm
 Băng đô giữ tóc Guardian co giãn màu hồng 1 cái  Băng đô giữ tóc Guardian co giãn màu hồng 1 cái
-20% Giảm
 Bộ chiết mỹ phẩm du lịch Guardian – 5 món  Bộ chiết mỹ phẩm du lịch Guardian – 5 món
-20% Giảm
 Bộ chiết mỹ phẩm du lịch Guardian – 7 món  Bộ chiết mỹ phẩm du lịch Guardian – 7 món
-21% Giảm
 Bông tắm Guardian – 4 cái  Bông tắm Guardian – 4 cái

Bông tắm Guardian – 4 cái

38,000₫ 48,000₫

Minus Plus
-20% Giảm
 Bông tắm trái bí Guardian 50g  Bông tắm trái bí Guardian 50g
Minus Plus
Minus Plus
-20% Giảm
 Dao cạo nữ Guardian 3 lưỡi – 5 đầu thay  Dao cạo nữ Guardian 3 lưỡi – 5 đầu thay
-20% Giảm
 Dây cột tóc Guardian bằng vải co giãn (6 cái)  Dây cột tóc Guardian bằng vải co giãn (6 cái)
Minus Plus
Minus Plus
Minus Plus
Minus Plus
Minus Plus
-21% Giảm
 Kẹp bấm cơ bản Guardian (10 cái)  Kẹp bấm cơ bản Guardian (10 cái)
Minus Plus
Minus Plus