Deal độc quyền- chỉ có tại Guardian(03.02-02.03/21)

-24% Giảm
 Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 900g  Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 900g
Minus Plus
-25% Giảm
 Dầu gội Tsubaki Premium dưỡng tóc bóng mượt 490ml  Dầu gội Tsubaki Premium dưỡng tóc bóng mượt 490ml
-25% Giảm
 Dầu xả Tsubaki Premium dưỡng tóc bóng mượt 490ml  Dầu xả Tsubaki Premium dưỡng tóc bóng mượt 490ml
-20% Giảm
 Hạt Chia Organic Chia Seeds Xuân An hũ 700g  Hạt Chia Organic Chia Seeds Xuân An hũ 700g
Minus Plus
-50% Giảm
 Mặt nạ mắt Happy Mask dưỡng ẩm da 6ml  Mặt nạ mắt Happy Mask dưỡng ẩm da 6ml
-50% Giảm
 Mặt nạ mắt Happy Mask làm dịu da 6ml  Mặt nạ mắt Happy Mask làm dịu da 6ml
Minus Plus
-50% Giảm
 Mặt nạ mắt Happy Mask làm săn chắc da 6ml  Mặt nạ mắt Happy Mask làm săn chắc da 6ml